Urządzenia Antiscolio®

NASZE URZĄDZENIA

Antiscolio®

Poznaj nasze innowacyjne urządzenia rehabilitacyjne Antiscolio®

Platforma zmiennokątowa

Siedzisko rehabilitacyjne
oraz Siedzisko dwudzielne

RIGHT BODY POSITION MAKER
Symulator prawidłowej postawy ciała

Uniwersalny tester gibkości

Metoda statycznych naprężeń
odwróconej przyczyny