O nas

Witamy
w naszym ośrodku

W naszym ośrodku dołożymy wszelkich starań, by pomóc Tobie oraz Twoim bliskim. Szukamy najlepszych rozwiązań terapeutycznych opierając się na wieloletnim doświadczeniu i pracach nad urządzeniami. Zapewniamy

 • Indywidualne podejście

 • Dogodne godziny otwarcia

 • Wygodną przestrzeń do ćwiczeń

 • Miejsca noclegowe

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  8:00 – 20:00
 • Wtorek
  8:00 – 20:00
 • Środa
  8:00 – 20:00
 • Czwartek
  8:00 – 20:00
 • Piątek
  8:00 – 20:00
 • Sobota
  8:00 – 15:00
 • Niedziela
  Zamknięte

o nas

Jesteśmy pierwszą niepubliczną placówką świadczącą usługi rehabilitacyjne w powiecie koneckim. Funkcjonujemy od 1997 roku. Przez kilka ostatnich lat świadczyliśmy, równolegle do zabiegów odpłatnych, usługi w ramach umowy z NFZ.

Terapii Ruchowej Antiscolio Paweł Muskała rehabilitacją, w różnych jej obszarach, zajmują się:

 • Paweł Maria Muskała mgr fizjoterapii, współautor „Metody statycznych naprężeń– odwróconej przyczyny” z „Oddolnokończynową koncepcją usprawniania ruchowego”. Przygotowany do pracy metodą PNF oraz „praktykowania” terapii manualnej w rehabilitacji chorób narządu ruchu autorstwa Karela Lewita.
 • Agata Gil mgr fizjoterapii, posiada uprawnienia i umiejętności w zakresie Polskiego Języka Migowego.
 • Ryszard Muskała mgr wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, terapii ruchowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, terapii manualnej (metoda Karela Lewita), współautor „Metody statycznych naprężeń- odwróconej przyczyny” z „Oddolnokończynową koncepcją usprawniania ruchowego”.

Pracę z pacjentem, bez norm wiekowych, rozpoczynamy od diagnozy posturalnej na potrzeby przywrócenia mu sprawności ruchowej.

Specjalizujemy się w kształtowaniu i przywracaniu struktury i funkcji narządu ruchu własną „Metodą statycznych naprężeń – odwróconej przyczyny”, w której zawiera się m.in. „Oddolnokończynowa koncepcja usprawniania ruchowego”. Jest ona dedykowana kształtowaniu i przywracaniu jednej z podstawowych składowych sprawności fizycznej jaką jest gibkość, warunkującej komfort funkcjonowania w zakresie czynności codziennych, a której ograniczenie może być przyczyną niskiej aktywności fizycznej bądź procesu chorobowego.

Metodę statycznych naprężeń – odwróconej przyczyny” scharakteryzować można jako analityczne studium przypadku, zmian strukturalno- funkcjonalnych z naciskiem na indywidualne ku temu predyspozycje oraz terapeutyczne na nią oddziaływanie siłą i kierunkiem odwrotnie proporcjonalnym do sił i kierunku czynników patomechanicznych.

Narzędzia terapeutyczne wykorzystywane do rozciągania traktu kulszowo- goleniowego, tj. grupy mięśniowej ograniczającej gibkość, są: „Anti scolio by legs” oraz „Platforma zmiennokątowa”. Zabiegi z wykorzystaniem naszych urządzeń nie obciążają kolumny kręgosłupa, stąd też wykorzystywane są w rehabilitacji, w krótkim czasie po przebytych zabiegach, m. in. po inwazyjnych korektach skolioz czy neurochirurgicznym przerwaniu skutków oddziaływania przepuklin krążków międzykręgowych, implantacji stawów kolanowych i biodrowych. Ponadto urządzenia te stanowią w naszej codziennej praktyce wyjątkowo skuteczną pomoc w usprawnianiu ruchowym osób dotkniętych chorobami takimi jak skoliozy idiopatyczne z syndromem nici końcowej, jamistość rdzenia kręgowego, spastyczna paraplegia typu IV, SM, porażenie mózgowe, zespół Friedreicha.

„Koncepcja oddolnokończynowego usprawnia ruchowego” stanowi jedyną, zachowawczą, a zarazem skuteczną alternatywę dla określonej grupy pacjentów, z zespołem Arnolda Chiariego, przewidzianej do ortopedycznej ingerencji w „zakotwiczenie rdzenia”.
Innym obszarem naszego oddziaływania postawotwórczego są wady w postawie ciała, skoliozy, skoliozy idiopatyczne, w korekcji których wykorzystujemy własną metodę wyposażoną w testy statyczno- dynamiczne oraz sprawdzony system urządzeń medycznych, chronionych prawem autorskim. Przykładem może tu być „Test rokowań”. Badanie ma na celu ustalanie rokowań w terapii osoby dotkniętej skoliozą poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie- czy istnieje konieczność, w celu uniknięcia progresji deformacji posturalnej, stosowania gorsetu, czy też osoba badana daje podstawę do podjęcia bezpiecznej korekcji zachowawczej bez angażowania leczenia skojarzonego.

Cechą znamienną „Metody statycznych naprężeń – odwróconej przyczyny”, a tym samym nacisku terapeutycznego jest pozycja siedząca, dominująca w zakresie czynności codziennych, w ujęciu edukacji prozdrowotnej, diagnostyki (testów własnych) oraz terapii.

Metoda nasza wyposażona jest w system narzędzi terapeutycznych o statusie medycznym, chronionych prawem autorskim. W wymiarze teoretycznym oraz praktycznym, przez pryzmat skuteczności, stosowana jest od 2011 roku, prezentowana na kongresach fizjoterapii oraz konferencjach „branżowych”. Sprawdź TU.

Jesteśmy również autorami metody plastrowania – „Plastrów korekcyjnych” – będącej w praktyce aktywnym gorsetem. Wykorzystanej w terapii, profilaktyce oraz edukacji posturalnej.

Za zgodą Komisji Bioetycznej przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej prowadzimy badania, których wykaz został zamieszczony TUTAJ.

WYSTĄPIENIA

Muskała R., Zastosowanie „Korektora wad postawy” w leczeniu wad postawy, Fizjoterapia Polska XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Fizjoterapii, Łódź 17-19.11.2011r., str. 107

Muskała R., Kształtowanie optymalnego wzrosła posturalnego z wykorzystaniem „Symulatora prawidłowej postawy ciała”, Fizjoterapia Polska XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Fizjoterapii, Łódź 17-19.11.2011r., str. 97

Muskała R., „Metoda statycznych naprężeń- odwróconej przyczyny” w leczeniu profilaktyce prozdrowotnej, kształtowaniu NAWYKÓW PROZDROWOTNYCH, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice 19-21.11.2015r., str. 48

Gil A., Efemberg K., Muskała P. M., Muskała R., Kształtowanie optymalnego wzorca posturalnego „Metodą Statycznych naprężeń- odwróconej przyczyny”, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice 19-21.11.2015r., str. 48

Efemberg K., Gil A., Muskała P. M., Muskała R., Wykorzystanie testu Derbolowskiego w przywracaniu względnej długości kończyn dolnych „Wyciągiem osiowo- skrętnym”, Postępy Rehabilitacji, Warszawa 24-25.05.2014r., str. 83

Efemberg K., Gil A., Muskała P. M., Muskała R., Zastosowanie „Symulatora prawidłowej postawy ciała” w kształtowaniu jednostce optymalnego wzorca posturalnego, Postępy Rehabilitacji, 24-25.05.2014r., Warszawa, str. 77

Muskała R., „Metoda statycznych naprężeń- odwróconej przyczyny” w praktycznym zastosowaniu- doniesienia wstępne. Praca przedstawiona na Międzynarodowym Dniu Inwalidy XXII Edycja, Życie bez bólu, Zdrowe Dzieci- Zdrowa Europa, Zgorzelec 18-20.03.2016r.

Muskała P. M., Muskała R., Wpływ ćwiczeń biernych z wykorzystaniem „Anti scolio by Legs” na zachowanie sprawności w zakresie czynności dnia codziennego u sześciolatka ze skoliozą 61O i dziewięciotrzonowycm blokiem kostnym- studium przypadku, XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 07-08.12.2018r., str. 83

Muskała P., M., Gil A., Pietralik M., Muskała P., Muskała R., Kształtowanie poprawnego wzorca posturalnego z wykorzystaniem zjawiska biofeedbacku w urządzeniu „Right Body Position Maker”- doniesienia wstępne, XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 07-08.12.2018r.

Muskała P., Muskała P. M., Muskała R., Pacjentów ocena: wpływ badań komputerowych i ich interpretacji oraz zjawiska biofeedbacku, w „Symulatorze prawidłowej postawy ciała”, na proces kształtowania świadomości posturalnej- doniesienia wstępne, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin 13-14.04.2019r., str. 47

Muskała P. M., Muskała R., Wpływ ćwiczeń biernych z wykorzystaniem „Anti scolio by legs” na zakres przodopochylenia w przypadkach niskiej aktywności fizycznej, jamistości rdzenia, dziedzicznej spastycznej paraplegii typu IV, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin 13-14.04.2019r., str. 62

Za zgodą Komisji Bioetycznej przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej prowadzimy badania:

 • „Wykorzystanie „Anti Scolio by legs” w kształtowaniu gibkości całkowitej i segmentarnej”.
 • „Zależność stereotypu wentylacji płucnej i postawy ciała”.